MIJN FAMILIELIJN

 

De 12e generatie nazaat - hoe zit dat?

"Zo doen wij dat ook" waren de woorden van Koningin Beatrix in 2007 toen haar uitgelegd werd op welke wijze de afstamming in elkaar zit. Hoe het precies loopt is te zien op het familieportret door Jurriaen Jacobsen uit 1662.

De afstamming volgt nagenoeg de Salische lijn. Hierbij wordt het oudste kind van een bestaande lijn gehanteerd. Frits de Ruyter de Wildt is de meest actieve nazaat.

Alida, tweede dochter uit Michiel's tweede huwelijk met Neeltje Engels, is de stammoeder van de lijn "de Ruyter de Wildt". Door Koninklijk Besluit in 1817 mocht de naam de Ruyter voorgevoegd worden.

Eenzelfde toestemming is verleend aan de afstammelingen van Margaretha, oudste dochter uit het huwelijk met Anna van Gelder: "de Ruyter van Steveninck".

 

 

De stamboom van Frits de Ruyter de Wildt 

Stichting Michiel de Ruyter

Frits is voorzitter van de culturele ANBI Stichting Michiel de Ruyter. Deze stichting beoogt de nagedachtenis van Michiel de Ruyter te bevorderen door het organiseren of bijwonen van herdenkingen, laten restaureren van erfgoederen en alles wat dit doel verder kan ondersteunen. Zo heeft hij een bijdrage geleverd aan het script voor de film "Michiel de Ruyter" en meer dan 35 nazaten bijeen gekregen om te figureren in scenes. Tijdens de wereldpremière in het Scheepvaartmuseum mocht Frits voor 1200 gasten de presentatie verzorgen.

In 2017 heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de herdenking van de Tocht naar Chatham in Engeland en ontving hij van de Koning een lintje: Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

In opdracht en met fondsen van de Stichting Michiel de Ruyter heeft het Rijksmuseum het familieportret van de Ruyter gerenoveerd.  

Foto: Conservator Pieter Roelofs, Rijksmuseum, licht details van de restauratie toe.