FRITS DE RUYTER DE WILDT  

Frits is de 12e generatie directe nazaat van Nederlands grootste admiraal Michiel de Ruyter. 

Houdt inspirerende lezingen, workshops & tablespeeches.

Op anekdotische wijze en met humor doorspekt zet hij zijn eigen ervaring in de Koninklijke Marine en het bedrijfsleven in een historisch perspectief. Trekt vergelijkingen tussen verleden en heden en laat het publiek leren van de lessen en successen uit onze geschiedenis.